Domov > vedomosti > Obsah

Filtru spätného preplachu funguje

Nov 21, 2017

Voda vstupuje cez vstup, najprv cez hrubý filter na odfiltrovanie väčších častíc nečistôt a potom do jemného filtra. V procese filtrovania jemný filter postupne nahromadzuje vodnú nečistotu, nečistoty, tvorbu filtračnej nečistoty, ktorá je uložená v nečistotovej vrstve vo vnútri jemného filtra vo vnútri, tak jemný filter vo vnútri aj mimo vytvárania tlakového rozdielu.


Keď tlak filtra dosiahne prednastavenú hodnotu, spustí sa automatický proces čistenia, počas ktorého pokračuje prívod vody, čistiaci ventil sa otvára, tlak vody v čistiacej komore a drastický pokles sania cez zásobník a kanalizácia Tlakový rozdiel medzi nasávacím potrubím a čistiacou komorou cez sacie hubicu, aby sa vytvoril odsávanie a vytvorilo sa sací proces. Súčasne elektromotor poháňa sacie potrubie tak, aby v axiálnom smere vykonalo skrutkový pohyb. Kombinácia axiálneho pohybu a rotačného pohybu odsávača úplne čistí celý vnútorný povrch sita. Celý splachovací proces trvá len desiatky sekúnd. Na konci čistenia zatvorte vypúšťací ventil. Filter sa začne pripravovať na ďalší cyklus prepláchnutia.