Domov > vedomosti > Obsah

Základné požiadavky na filtračné odlučovače, ktoré sa majú filtrovať

Jul 20, 2018

Odlučovač filtrov spĺňa aj určité požiadavky pri filtrovaní oleja. Prvým je to, že musí dosiahnuť čistotu filtra. Pre zariadenie zariadenia, čím lepšie jeho filtrácia, tým lepšie sú súčasti stroja, takže musí spĺňať požiadavky v tomto ohľade. z. Niektorí výrobcovia nespĺňajú požiadavky len vtedy, keď sú vo výrobe, takže kvalita bude v tomto ohľade degradovaná a ak dôjde k zníženiu kvality, bude to mať určitý vplyv na časti stroja.

 

Samozrejme, keď filtračný separátor dosahuje dobrú filtračnú čistotu, musí dosiahnuť aj dobrú hladkosť. Nemôže znížiť rýchlosť filtrácie separátora filtrov tak, aby neovplyvnila prevádzku celého stroja. Pre filtračný prvok je potrebné dosiahnuť dobrú rýchlosť filtrácie a musí tiež dosiahnuť čistotu filtra.

 

Okrem toho separátor filtra dosahuje aj dobrú stabilitu pri filtrovaní. Aj keď tento filter funguje ako pomocné príslušenstvo v celom mechanickom zariadení, ak nespĺňa požiadavky z hľadiska kvality, bude to mať vplyv na použitie častí celého stroja.http: //www.inocofiltration.com/