Domov > vedomosti > Obsah

Klasifikácia filtra

Aug 26, 2019

Podľa umiestnenia a použitia filtra ho možno rozdeliť do dvoch kategórií: hrubý filter a jemný filter.


1. Hrubý filter sa používa najmä pred čerpadlami, prietokomermi a ventilmi na ochranu zariadenia pred veľkými kovovými časticami.


Presnosť je v zásade niekoľko desiatok mikrónov alebo viac. Jemná filtrácia je hlavne na čistenie tekutiny a na ochranu procesu. Jeho presnosť


Rozsah je v podstate medzi 0,01 mikrónmi a 30 mikrónmi.


2, podľa požiadaviek výrobného návrhu možno rozdeliť na: tlakové nádoby a netlakové nádoby


Norma GB150 alebo ASME je implementovaná v súlade s telesom filtra navrhnutým a vyrobeným pre tlakovú nádobu.


Netlakové nádoby sa vykonávajú v súlade s normami SH / T3411 alebo HGT 21637.


3, podľa použitia média možno rozdeliť na: plynový filter a kvapalinový filter


Plynový filter je vhodný pre rozvodne plynu a tuhej fázy a môže sa použiť na čistenie, separáciu a spätné získavanie plynu. Kvapalinový filter


Vhodný na domény s oddelením kvapalina-pevná látka **, ako je napríklad filtrácia maziva, filtrácia v petrochemickom priemysle a čistenie odpadových vôd.

https://www.inocofiltration.com