Domov > vedomosti > Obsah

Aplikácie statického mixéra

Jan 11, 2018

Statický mixér je moderné chemické zariadenie, od svojho vzniku v rôznych oblastiach doma aj v zahraničí. V porovnaní s dynamickým zmiešavacím zariadením sa hlavná statická miešacia jednotka v statickom miešači počas miešania nepohybuje sama, ale skôr rozptýli a zmiešala kvapalinu s energiou samotnej tekutiny a pôsobením statickej miešacej jednotky, takže jej vybavenie Žiadne pohyblivé časti.

Pretože statické miešače umožňujú miešanie bez použitia mechanických miešacích jednotiek, energia potrebná na zmiešanie produktu prichádza priamo zo samotnej kvapaliny a pevná miešacia jednotka nepretržite reza, rozptýli a prerozdeľovala kvapalinu; a miešanie Požadovaná kinetická energia pochádza z čerpadla.

V skutočnosti má statický mixér výhody malého rozmeru, pohodlnú údržbu, jednoduchú inštaláciu, vysokú demontáž a spoľahlivosť atď. Okrem toho má výhody dobrého zmiešavacieho výkonu, vysokej účinnosti, ľahkej nepretržitej výroby, zníženej pracovnej sily, zvýšenej efektívnosti výroby a spotreby energie. Nízke, prevádzkové náklady malé.

Vyššie spomenuté rady výhod spočívajú v tom, že statický mixér sa postupne aplikuje v oblastiach chemického priemyslu, ropy, chemických vlákien, mastnoty, ochrany potravín a životného prostredia atď. Av oblasti prevádzky chemických jednotiek, extrakcie, absorpcie plynu, reakcie a výmenu tepla, rozpustený, rozptýlený, zmiešaný prášok, ako sú vynikajúce výsledky.

Ak sa hovorí o úlohe statického mixéra v oblasti úpravy vody, každá z jeho zložiek môže byť rozdelená na dva prúdy, tok je rozdelený po tom, čo je hrúbka kvapalnej vrstvy tenká, takže baktérie sú vystavené pôsobeniu HOCl, Ľahko zabiť; súčasne je úloha konverzie a reverzácie.http: //www.inocofiltration.com/