Domov > správy > Obsah

Filter filtra kazety funguje

Nov 21, 2017

pracovný princíp

Potom, čo kvapalina vstúpi do filtračného koša cez bubon, tuhé nečistoty sú zablokované vo filtračnom kuse a čistá kvapalina prechádza cez filtračný kôš a vystupuje cez výstup filtra. Ak potrebujete vyčistiť, odskrutkujte spodnú časť hlavovej zátky, odtekajte kvapalinu, odstráňte kryt príruby a po čistení znovu vložte. Preto je použitie údržby veľmi výhodné.

Rozsah pôsobnosti

Hlavnými uplatniteľnými materiálmi sú:

1, chemická, petrochemická výroba slabých koróznych materiálov, ako sú: voda, olej, amoniak, uhľovodíky a tak ďalej.

2, chemická výroba korozívnych materiálov, ako sú: lúh sodný, uhličitan sodný, koncentrovaná kyselina sírová, kyselina uhličitá, kyselina a tak ďalej.

3, chladenie v nízkoteplotných materiáloch, ako napríklad: kvapalný metán, kvapalný amoniak, kvapalný kyslík a množstvo chladiva.

4, potravín, farmaceutickej výroby na zdravotné požiadavky na materiál, ako sú: pivo, nápoje, mliečne výrobky, sirup a tak ďalej.